Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz lasów HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Krucz na lata 2013-2022 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

foto: www.freeimages.com