Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Krucz znajdują się rezerwaty przyrody:

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatnej własności nadzorowane przez nadleśnictwo zajmują 1398 ha powierzchni leśnej.