Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krucz
Nadleśnictwo Krucz
67 255 18 25
67 255 18 78

Krucz 28

64-720 Lubasz

Nadleśniczy
Stanisław Zalewski
67 255 18 25
Zastępca Nadleśniczego
Jan Filoda
67 255 18 25
Główny Księgowy
Patrycja Rosińska
67 255 18 25
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Kupka
67 255 18 25
Inżynier Nadzoru ds. Praktycznej Nauki Zawodu
Roman Wyrwas
67 255 18 25
Sekretariat
Ewa Nowicka
67 255 18 25

Dział Gospodarki Leśnej

Małgorzata Durejko
St. Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 26
Hubert Szrama
Specjalista SL - Stanowisko ds. Marketingu
Tel.: 67 255 18 25 w. 28
Joanna Kupka
St. Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
Tel.: 67 255 18 25 w. 27
Iwona Wolska
St. Specjalista SL ds. Edukacji Leśnej
Tel.: 67 255 18 25 w. 27
Wioletta Stochaj
Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 29
Kamila Szrama
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 41
Daria Wołowska
Instruktor techniczny - Stanowisko ds. Ochrony Lasu
Tel.: 67 255 18 25 w. 41

Praktyczna Nauka Zawodu

Roman Wyrwas
Inżynier Nadzoru ds. Praktycznej Nauki Zawodu
Tel.: 67 255 18 25
Michał Standio
Specjalista SL ds. Praktycznej Nauki Zawodu
Tel.: 67 255 18 25

Dział Finansowo - Księgowy

Anna Wiśniewska
Księgowa
Tel.: 67 255 18 25 w. 33
Beata Gębala
Starsza Księgowa
Tel.: 67 255 18 25 w. 33
Joanna Stachowiak
Księgowa
Tel.: 67 255 18 25 w. 34

Stanowisko ds. Pracowniczych

Maria Grupińska
Specjalista ds.Pracowniczych
Tel.: 67 255 18 25 w. 40

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Roman Augustyniak
Sekretarz
Tel.: 67 255 18 25 w. 30
Krzysztof Cieślak
St. Specjalista ds.administracyjnych i melioracji wodnych
Tel.: 67 255 18 25 w. 37
Renata Ratajczak
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 67 255 18 25 w. 31
Katarzyna Sobieraj
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 67 255 18 25 w. 41
Grzegorz Dymek
Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: 67 255 18 25 w. 37
Mateusz Miller
Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych
Tel.: 67 255 18 25 w. 42

Posterunek Straży Leśnej

Marek Zdanowicz
Starszy Strażnik Straży Leśnej p.o. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 67 255 18 25 w. 35
Sławomir Góral
Strażnik Leśny
Tel.: 67 255 18 25 w. 35

Stanowisko ds. Informatyki

Rafał Masiakowski
Stanowisko ds. Informatyki