Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Krucz położone są na terenie województwa Wielkopolskiego, w powiatach Czarnkowsko-Trzcianeckim, Szamotulskim i Obornickim. Nadleśnictwo Krucz stanowi jeden obręb i dzieli się na 10 leśnictw: Goraj, Ciszkowo, Kruczlas, Gniewomierz, Biała, Annogóra, Klempicz, Smolary, Garncarskibród i Tarnowiec oraz gospodarstwo szkółkarskie w Gniewomierzu.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Notecka"

Nadleśnictwo Krucz wraz z sześcioma nadleśnictwami Karwin, Międzychód, Oborniki, Potrzebowice, Sieraków i Wronki wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka, który został powołany Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka".

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

Mapa(y) lasów

Zapraszamy do przejrzenia naszych map: mapy Lasów Państwowych, Regionalnego Systemu Udostępniania Informacji Przestrzennej o Lasach Państwowych dla RDLP w Olsztynie oraz mapy olsztyńskich lasów na tablety i smartfony.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.