Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie w sprawie kolejnego zintegrowanego PAD

28 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie zostało zawarte porozumienie, w sprawie utworzenia piątego. Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Porozumienie, przy kontrasygnacie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszarda Standio zostało zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie bryg. Maciejem Kubackim, a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Krucz - Stanisławem Zalewskim  i Potrzebowice - Łukaszem Grupińskim. Od wiosny 2019 roku w  stanowisku kierowania KP PSP w Czarnkowie będzie się znajdował wspólny punkt alarmowo-dyspozycyjny dla obu nadleśnictw.

Będzie to już piąty Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (tzw. PAD) w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

  • Od 2013 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Pile funkcjonuje już „Zintegrowany system obserwacji terenów leśnych" na obszarze nadleśnictw Zdrojowa Góra i Kaczory, które zarządzają lasami na terenie powiatu pilskiego.
  • Wiosną 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie uruchomiono zintegrowany PAD dla nadleśnictw: Jastrowie, Lipka, Okonek i Złotów.
  • W 2017 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Trzciance uruchomiono wspólny punkt alarmowo-dyspozycyjny dla nadleśnictw Trzcianka i Krzyż.
  • W marcu 2018 r. uruchomiono w stanowisku kierowania KP PSP w Szamotułach zintegorwany PAD dla Nadleśnictwa Wronki.

W marcu 2019 r. planowane jest także rozpoczęcie funkcjonowania wspólnego punktu alarmowo-dyspozycyjnego dla pięciu nadleśnictw: Wałcz, Tuczno, Człopa, Mirosławiec oraz Płytnica, w stanowisku kierowania KP PSP w Wałczu. Połączenie w jednym miejscu punktów alarmowo - dyspozycyjnych Lasów Państwowych i stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej znacznie skraca czas przepływu informacji o zdarzeniach, niezależnie od miejsca ich powstania, wskazując jednocześnie jego lokalizację i sposób dojazdu. Możliwość ciągłego podglądu obrazu z kamer również przez funkcjonariuszy PSP ułatwia im podejmowanie decyzji o dysponowaniu jednostek gaśniczych. Znacząco usprawnia to działanie leśników i strażaków w zakresie monitoringu obszarów leśnych, wykrywania zagrożeń,  kierowania sił i środków do miejsca wystąpienia pożaru oraz jego gaszenia.

Całość kosztów utworzenia i utrzymania Zintegrowanych Punktów Alarmowo - Dyspozycyjnych poniosą Lasy Państwowe.