Lista aktualności Lista aktualności

II Ogłoszenie o zabiegu ratowniczym lasów

mający na celu ograniczenie populacji szkodników owadzich

który odbędzie się w okresie od 26 maja 2017 r. do 10 czerwca 2017 r.
Zabieg odbędzie się przy użyciu samolotu z zastosowaniem środka FORAY 76B w dawce 2,5 litra na hektar. Okres prewencji w stosowanej dawce dla ludzi, zwierząt - nie dotyczy. Zabieg ma na celu utrzymanie trwałości lasów.

Kolejny zabieg odbędzie się w okresie od 02 czerwca 2017 r. do 10 czerwca 2017 r. -
Zabieg odbędzie się przy użyciu samolotu z zastosowaniem środka FORAY 76B w dawce 2,5 litra na hektar. Okres prewencji w stosowanej dawce dla ludzi, zwierząt - nie dotyczy. Zabieg ma na celu utrzymanie trwałości lasów.