Lista aktualności Lista aktualności

Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na edukację ekologiczną

W ramach prowadzonej edukacji przyrodniczo – leśnej, w roku 2017, Nadleśnictwo Krucz przy dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Poznaniu zrealizowało przedsięwzięcie z edukacji ekologicznej pn.: „Podnoszenie jakości oferty edukacji leśnej i ekologicznej w ramach rozwoju Regionalnego Ośrodka Edukacji Leśnej w Goraju na terenie Nadleśnictwa Krucz”.

W ramach powyższego zadania zakupiono:
- materiały poligraficzne – folder z mapkami opisujący ścieżki edukacyjne w okolicy Zamku w Goraju na terenie Leśnictwa Goraj, pocztówki i zakładki do książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej,
- materiały promocyjne m.in. odblaski, długopisy, ekologiczne notesy, smycze odblaskowe, ekologiczne torby bawełniane,
- materiały edukacyjne w formie pomocy dydaktycznych m.in. tablice tematyczne – przyroda lasów (ptaki, rośliny, ssaki i in.), multimedialne gry edukacyjne tzw. tablice „śpiewające” „Ptasie Radio” czy „Echa Leśne”. Wyjątkowe są również przyrodnicze mobilne mega puzzle prezentujące Leśnika w otoczeniu lasu i zwierzęta mieszkające w lesie.

Tak atrakcyjnie wykonane, o bogatej treści merytorycznej pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne oraz materiały poligraficzne dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu wydatnie wzbogacą ofertę edukacyjną w ramach rozwoju Regionalnego Ośrodka  Edukacji Leśnej w Goraju na terenie Nadleśnictwa Krucz.